همه چیز از انگلیسی
 


  Month Short Form Days Season
1 January Jan. 31 Winter
2 February Feb. 28/29
3 March Mar. 31 Spring
4 April Apr. 30
5 May May 31
6 June Jun. 30 Summer
7 July Jul. 31
8 August Aug. 31
9 September Sep. 30 Autumn
10 October Oct. 31
11 November Nov. 30
12 December Dec. 31 Winter

 

 

اگه تو تلفظ مشکل داشتین دیکشنری چک کنید ...

 

 

کلیک کنید تا نظر بدهید


برچسب‌ها:
لغات انگلیسی, ماه های انگیسی, ماه ها به انگلیسی, ماه های سال به انگلیسی
+ [ تاریخ ] 91/05/15 [ ساعت ] 21:8[ نویسنده] BITA